TARIFE SERVICII 

SERVICIU /ÎNCHIRIERE UTILAJE TARIF
 
HORNĂRIT 70 lei/horn până la 5 m.
+ 12 lei/m peste 5 m.
AUTOGREDER 12.5 T 180 lei/h
CILINDRU COMPACTOR 100 lei/h
TRACTOR CU REMORCĂ 150 lei/h
TARIFELE  DE  SERVICII /  ÎNCHIRIERE UTILAJE INCLUD TVA
DECOLMATARE CANALE PLUVIALE 
RIGOLE CU CAPAC BETON 27 lei/ml
RIGOLE CU CAPAC METALIC 35 lei/ml
RIGOLE FĂRĂ CAPAC 8 lei/ml
CURĂȚAT CANAL COLECTOR 35 lei/ml
CURĂȚAT CĂMINE 66 lei/mc
ORĂ MANOPERĂ
35 lei/ora

 TARIFELE  DE  LUCRĂRI  NU  CONȚIN  TVA.