Formular F1

FORMULAR F1

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

SECȚIUNEA 1

Nume și prenume

 

Telefon

 

E-mail

 

 

SECȚIUNEA 2

Doresc sa particip la procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de ...

 

În cadrul

Servicii Sacelene SRL

Semnătura

 

Data

 

         

 

SECȚIUNEA 3

PERSOANE CARE POT ACORDA REFERINȚE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA MEA PROFESIONALÂ

În calitatea mea de participant la procesul de recrutare si selecție vă pun la dispoziție cu acordul acestora obtinut prealabil,datele de contact ale urmatoarelor persoane care doresc și pot da referințe cu privire la activitatea mea profesională. Atașez prezentei acordul persoanelor ce pot oferi referințe în legatură cu activitatea mea profesională cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcție

Companie

Nr. de telefon

E-mail

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 4

Informații referitoare la contractele de mandat

Mandate in Consilii de administrație / Directorate / Consilii de supraveghere / Director

detinute in prezent

Tip de mandat

Societatea / regia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandate in Consilii de administrație / Directorate / Consilii de supraveghere / Director

detinute in trecut

Tip de mandat

Societatea / regia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 5

Vă rugăm sa bifați situatiile aplicabile dumneavoastră referitoare la criteriile avute in vedere de adunarea generala a acționarilor pentru desemnarea administrarilor independeți ai societații mentionate in Secțiunea 2 a acestui formular,

în conformitate cu prevederile art. 138 indice 2 din Legea 31/1990

A

A1

Sunt administratoral societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani.

c

A2

Nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani.

c

B

B1

Am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.

c

B2

Nu am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta si nu am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.

c

C

C1

Primesc sau am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv.

c

C2

Nu primesc sau nu am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv

c

D

D1

Sunt acționar semnificativ al societații

c

D2

Nu sunt acționar semnificativ al societații

c

E

E1

Am sau am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea.

c

E2

Nu am sau nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea.

c

F

F1

Sunt sau am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta.

c

F2

Nu sunt sau nu am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta

c

G

G1

Sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv.

c

G2

Nu sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv.

c

I

I1

Am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1.

c

I2

Nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1.

c

J

J1

Sunt de acord ca persoanele indicate la sectiunea de referinte sa fie contactate;

c

Semnătura

 

Data

 

             

 

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL